Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli Karakaş Mahallesi’nde yeni bina yaptırılacak. İnşaatın ihalesi 3 Ekim tarihinde yapılacak.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi’nde yeni bina inşaatı anahtar teslimi götürü bedelle yaptıracak. İhale 3 Ekim’de gerçekleşecek.

Türk Kızılayı’nın yaptığı açıklamaya göre;

1 – Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 256 ada, 209 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yeni bina inşaatı anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 – Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 02.10.2017 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.10.2017 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.