TKİ Genel Müdür Yardımcısı Uygun, “Türkiye’nin 17,5 milyar ton kömür rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin yüzde 60’ı bin 500 kalorinin altında. Dolayısıyla ne bir evde ne de bir sanayi tesisinde yakılır.” dedi.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, Türkiye’nin kömür rezervinin 17,5 milyar ton olduğunu belirterek, söz konusu rezervin yüzde 60’ının bin 500 kalorinin altında bulunması nedeniyle kullanılabileceği en uygun alanın çevreye duyarlı termik santraller olduğunu bildirdi.

Uygun, TBMM İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonuna yaptığı sunumda, 1957 yılından beri faaliyet yürüten kurumun 4 bin 500 çalışanı ile madencilik faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü önemsediklerini vurgulayan Uygun, TKİ’ye bağlı tüm iş yerlerinde yeni güvenlik kültürünün kurumsal güvenlik kültürüne entegrasyonu yönünde çalışmaların devam ettiğini, bu noktada da eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğini anlattı.

Kamu kurumlarının ücret politikasının belli olduğuna dikkati çeken Uygun, “Kurumların, hekimlere Sağlık Bakanlığının sağladığı koşulları sağlaması mümkün değil. Hiçbir hekim benim iş yerimde çalışmak istemiyor. İş yeri hekimliği uzun süreçli bir iş. İş yeri hekiminin çalışanın duygu dünyasından haberi olacak. Dolayısıyla çalışanını tanıyan, daha iyi etüt edebilen bir iş yeri hekimliği müessesesine geçebilmek istiyorsak, kamu kurumlarında hekim istihdamını özendirici tedbirler almalıyız.” diye konuştu.