ÖİB tarafından Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı”nın özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi ertelendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Taşucu Liman Sahasında bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı”nın satış yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı”nın 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 24 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldı.