İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Yarımada’da yapacağı kentsel dönüşümü ihale edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, bugün “Tarihi ve kültürel miras alanlarında kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı geliştirilmesine yönelik analitik etütlerin yapılması” hizmet alımı ihalesine çıkıyor. İBB, bu ihale ile Tarihi Yarımada için hazırlanacak kentsel dönüşüm planlarına referans olacak verileri toplayacak.

İhale şartnamesine göre yapılacak etüt çalışmaları kapsamında öncelikle mevcut ve önerilen siluet kararlarını irdeleyerek Tarihi Yarımada’nın bütünü için 1/5000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı” belirleniyor. Sonra da belirlenecek farklı kentsel karakterde 5 adet, 1/1000 ölçekli planlara referans olmak üzere kentsel dönüşüm şemaları, tasarımları ve uygulama yol haritaları geliştirilecek. 3 aşamadan meydana gelen bu çalışmaların 470 günde tamamlanması planlanıyor.