Mimari fotoğraf, fotoğrafçılıkta mimari yapıların çekimi ile ilgilenen daldır. Mimari fotoğrafçılıkta kendine has güzelliği olan yapılar, sıradan yapılardan farklı özelliği fotoğrafa yansıtılarak dış tarafından veya içinden çekilir.

Mimari yapıların fotoğraflanmasında düzenli çalışma ve planlama yapılmadığı takdirde isteğe uygun fotoğraf çekilemez. Yapının plastik öğelerinin ve fonksiyonlarının incelenmesi ve buna göre doğru bakış açısı, doğru ışıklandırma, doğru fotoğraf makinesi ve uygun odak uzaklıklı objektif seçimi gereklidir. Mimari fotoğraf çekimi için en önemli olan konulardan birisi de hissettiğiniz ve ön plana çıkarmak istediğiniz noktayı kadrajda da ön plana çıkarılmasıdır.

Mimari fotoğrafın amacı, yapıları belirli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Bir yapı, birçok nedenle fotoğraflanabilir çünkü bir yapıyı anlatmak için yapılan çekim ile onun işlevlerini anlatmak için yapılan çekimler birbirinden farklıdır. Bu sebeple yapıyı fotoğraflamadan önce konuya nasıl yaklaşacağını saptaması gereklidir. Örneğin, turizm amacıyla yapılan çekimlerde, yapının potansiyel müşterilere göz alıcı şekilde sunulması ön plandayken, bir fabrikanın potansiyel iş ortaklarına üretim kapasitesini gösterecek şekilde fotoğraflanması gerekebilir. Ya da bir mimarın çok uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardığı yapıtı, onun için enerji ve zaman açısından çok değerlidir. Gelecekteki müşterilerine göstermek için bizden o yapının tüm işlev ve görevlerini anlatan fotoğraflar isterler. Bu nedenle yapı hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplanır ve mimarın tarzını yansıtacak fotoğraflar çekilir.

İyi bir mimari fotoğraf sadece mimariyi ilginç bir şekilde göstermekle kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış açısını da bir anlamda yansıtmalıdır. Mimari fotoğraf, yapıyı çevresi ile birlikte tanımlamakta etkin bir rol oynar. Böyle durumlarda ise sadece yapıyı değil yapının çevresini de fotoğrafa aktarmak gerekmektedir.

Mimari fotoğraf, yayınlanacağı kitap, dergi vb medyadan ayrı düşünülemez. Fotoğrafın yayınlanacağı medya için gerekli olan uygun mimari fotoğraflar, fotoğrafla birlikte yayınlanacak olan yazı ile bir bütün olacak şekilde kurgulanır. Tamamlanmış metin, fotoğraflar için  bir çekim planı görevi görür ve bu yazı, dergi ya da o yayının fotoğrafik tavrını ortaya koyabilir.

Tüm bunların gerçekleşebilmesi ve iyi bir fotoğraf çalışması yapılabilmesi için fotoğraf sanatının bu dalında da profesyonellerle çalışması zorunludur. Mimari fotoğraf disiplinine hakim fotoğrafçılar, mimarinin doğru ve güzel bir şekilde fotoğrafa yansıtılması için özen gösterirler.