İstanbul’a yeni yapılacak olan 70 kilometrelik metro hattının güzergahının belirlenmesi ve projelerinin hazırlanması için açılan ihale iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü, “İstanbul geneli raylı sistem hattı etüt projeleri” danışmanlık hizmeti için ihaleye çıkmıştı. Yeterli tecrübeye sahip adaylar, teklif vermek üzere Mart’ta ön yeterlilik başvurusuna davet edildi. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu İstanbul’a yapılacak yeni metro hatlarının projelendirilmesi için 18 Mayıs 2018 tarihinde ihale yapıldı fakat 21 Mayıs 2018 tarihinde ihalenin e-değerlendirme için ihale komisyonu kararıyla iptal edildiği açıklandı. İBB’nin önümüzdeki günlerde 70 kilometrelik metro hattı projesi işi için yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.

İhalenin teknik şartnamesine göre “İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı” çerçevesinde belirlenen ulaşım sistemleri ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanacak raylı sistem hatlarının ulaşım ve güzergah etütleri yapılacak, etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah ve istasyon yerleri tespit edilecek ve işletme senaryoları belirlenecekti.

İhale kapsamında seçilen güzergahın plan paftalarının hazırlanması, mali ve ekonomik fizibilite etütlerinin elde edilmesi de planlanıyordu. Yaklaşık 70 kilometrelik raylı sistem hattının entegrasyon, standardizasyon ve depo-bakım alanlarının optimizasyonları da gözetilerek işin süresi toplam 500 gün olarak belirlendi.