Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi’ndeki bir parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 995 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 17 Ekim 2017 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı bugün askıya çıktı.

Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan sağlık tesisi alanı olup “Engelli ve Rehabilitasyon Tesisi” yapılacak. İmar planı bir ay boyunca askıda kalacak.