Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark’ın ihalesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, maliyeti 2 milyar TL’yi bulan ve 2013 yılında yapımına başlanan AOÇ yerleşkesindeki Ankapark’ın 29 yıllığına 14 Haziran tarihinde işletme ihalesine çıkacağını bildirdi. İhale için bayram arifesinin seçilmesinin manidar olduğunu savunan Candan, Ankapark alanının oyuncaklardan arındırılarak AOÇ’ye iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Ankapark’ın ihaleye çıkış kararının durdurulması ve iptali için dava açtıklarını dile getiren Candan şu şekilde konuştu: “Dava konusu ihale işleminin ve ihaleye çıkış kararının dayanağı olan 7144 sayılı Kanunun 3.maddesi´nin Anayasa´ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi´ne gönderilmesini talep ettik. Ayrıca Anayasa Mahkemesine Bireysel olarak da başvuru yaptık. Oysaki 7144 sayılı kanun ile getirilen düzenleme ile, idare AOÇ arazisi üzerinde sınırsız bir toprak kullanma hakkını üçüncü kişilere devredebilecektir. Yasa koyucu, AOÇ arazisini Anayasal düzeyde koruyan hukuk devleti ilkesine aykırı bir düzenleme yapmıştır. Ankapark’ta 3 bin personel çalışacak. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme giderleri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması da hesaplandığında, işletme giderleri yıllık 1 milyara yaklaşacak. Paris’teki Disneyland bile yıllık 18 milyon ziyaretçisi olmasına rağmen zarar ediyor.”