Kuzey  Ormanları Savunması, inşaatına devam edilen üçüncü havalimanı projesindeki Eyüp Işıklar Köyü’ndeki “Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” ile ilgili açtığı davayı kazandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verdiği ve İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi’nin hukuka aykırı bulmadığı “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını, Danıştay bozdu.

İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılan “Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine 12’nci İdare Mahkemisi 19 Ocak 2016 tarihinde “ÇED gerekli değildir” yönünde karar vermişti. Kuzey Ormanları Savunması’nın kararın iptali için açtığı dava, ilk önce 12. İdare Mahkemesi tarafından 30 Mayıs 2017 tarihinde reddedildi. Bunun üzerine Kuzey Ormanları Savunması, Danıştay 14’üncü Dairesi’ne başvuru yaptı ve daire başvuruyu kabul etti. 12’nci İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, davaya konu işlemin iptaline karar verdi.

AVUKAT ÖZDEMİR: EKOLOJİK DENGE TAHRİP EDİLİYOR

Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Avukat Ozan Özdemir, şu açıklamayı yaptı: “Üçüncü Havalimanı projesinin dolgusu için kullanılması düşünülen ve dava süresince kullanılan taş ocakları, yangından mal kaçırır gibi kaçırılarak ve hukuku dolanarak faaliyete başlamıştır. Rezerv alanları daha fazla olmasına rağmen, ruhsat istenen alanlar ÇED Yönetmeliği’ndeki sınırların altında gösterilerek taş ocakları için uygun hukuki zemin yaratılmaya çalışıldı. ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilerek idari zorluklar hızlandırılarak aşıldı. Kanuna göre ivedi yargılama usulüne tabi olacak bu davaların en fazla 2-3 ay içerisinde sonuçlandırılması gerekirken, Işıklar Köyü’ndeki taş ocağı ile ilgili dava 2 senede sonuçlanarak ‘ÇED gerekli değildir’ kararının hukuka aykırı olduğu tespit edildi.” dedi.

 

MAHKEME: 24 DEĞİL 86,87 HEKTAR

Danıştay 14’üncü Dairesi’nin iptal kararında şu ifadeler yer aldı: “İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi ile ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 19 Ocak 2016 günü 2016118 sayılı “ÇED gerekli değildir” kararının dava konusu edildiği, söz konusu açık işletme ile yapılacak madencilik faaliyetinin 25 hektarın altında 24 hektarlık alana ilişkin olması nedeniyle proje tanıtım dosyası üzerinden inceleme yapılarak işlemin tesis edildiği, ancak dosyada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yap-işlet-devret modeli kamu yatırımları hammadde üretim izin belgesinde ruhsat alanının 86.87 hektar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, ruhsat alanı 86,87 olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun ÇED sürecine tabi olduğu ve ÇED gerekli değildir kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.”